Egil Ulfsnes

  • Født: 8. mai 1938
  • Død: 10. januar 2021

Vår kjære pappa, bestefar, svoger og onkel


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: