Ragnhild Snekvik

  • Født: 21. mai 1927
  • Død: 16. august 2021

Skal hilse fra fjellet jeg kommer med bud; det lyste så herlig der inne. På floene vogga myrduna brud, mens viddene lekte så linne. -av Jon Østeng Hov

Skal hilse fra fjellet jeg kommer med bud; det lyste så herlig der inne. På floene vogga myrduna brud, mens viddene lekte så linne. -av Jon Østeng Hov

Bestill blomster