Ragnhild Snekvik

  • 21.05.1927 - 16.08.2021

Skal hilse fra fjellet jeg kommer med bud; det lyste så herlig der inne. På floene vogga myrduna brud, mens viddene lekte så linne. -av Jon Østeng Hov

Skal hilse fra fjellet jeg kommer med bud; det lyste så herlig der inne. På floene vogga myrduna brud, mens viddene lekte så linne. -av Jon Østeng Hov

Bestill blomster